Apie projektą

Kviečiame sudaryti savo 2024 m. Lietuvos biudžetą!

Čia rasite informaciją apie tai, kiek lėšų valstybė surinks iš gyventojų, verslų ir kitų organizacijų sumokėtų mokesčių ir kam vėliau šias pajamas padalins. Nuspręskite, kaip išlaidas svarbiausioms gyvenimo sritims paskirstytumėte jūs. Atkreipkite dėmesį, kad be valstybės biudžeto, valdžios sektoriaus išlaidas ir pajamas taip pat sudaro savivaldybių, „Sodros“ bei Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetai.

Nepamirškite, kad biudžetas yra svarbus kiekvienam piliečiui, nes jis užtikrina, kad valstybė galės įgyvendinti visus savo įsipareigojimus. Nuo šio finansinio plano priklauso, kokia lėšų pyrago dalis bus atriekta esminiams visuomenėms poreikiams užtikrinti. Pavyzdžiui, išmokoms ir atlyginimams mokėti, karinei technikai įsigyti, mokyklų ar ligoninių statybai.

Valstybės biudžeto krepšelis nėra neišsemiamas, todėl planuodami savo biudžetą prisiminkite, kad iš mokesčių surenkamos lėšos yra mažesnės nei išlaidos. Jūsų tikslas – pasistengti, kad skirtumas tarp pajamų ir išlaidų, t. y. biudžeto deficitas, būtų kuo mažesnis. Kitais metais jis sieks 2,9 proc. Kuo biudžetas geriau subalansuotas, o deficitas mažesnis, tuo mažesnė tikimybė, kad laikantis išankstinio plano valstybei prireiks skolintis papildomų lėšų.

Manote, kad gynybos biudžetą vertėtų padidinti iki 3 proc.? Galbūt svarstote, jog daugiau biudžeto lėšų turėtų būti skirta mokytojų ir medikų atlyginimams kelti? Išreikškite savo nuomonę sudarydami kitų metų biudžetą. Sudarę savo Valstybės biudžetą, jį galėsite palyginti su Vyriausybės parengtu kitų metų viešųjų finansų planu.Biudžeto sudarymas

Valstybės biudžetas – vienas iš svarbiausių valstybės dokumentų, kuriame nurodomas vienų metų valstybės pajamų ir išlaidų planas. Valstybės biudžetas apima ir savivaldybių, „Sodros“, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus bei kitus valstybės biudžetinius fondus.

Savivaldybių biudžetai yra 60 savivaldybių turimi savarankiški, jų tarybų patvirtinti biudžetai. Jie skiriami valstybės pavestoms funkcijoms įgyvendinti ir viešosioms paslaugoms teikti.

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą („Sodra“) sudaro draudėjų, apdraustųjų ir savarankiškai dirbančių asmenų socialinio draudimo įmokos ir įmokos iš valstybės biudžeto, kurios skiriamos pensijoms, ligos, motinystės, nedarbo draudimo išmokoms mokėti.

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas (PSDF) susideda iš įmokėtų privalomojo sveikatos draudimo ir valstybės biudžeto įmokų, skiriamų sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, vaistams ir medicininės pagalbos priemonėms įsigyti bei kompensuoti.


Biudžeto rengimas:

Biudžeto projekto rengimas trunka bene visus metus.

Valstybės biudžetą rengia Finansų ministerija. Ji, siūlydama skirti reikiamas lėšas, vadovaujasi kitų ministerijų ir institucijų veiklos planais, sudaromais atsižvelgiant į Vyriausybės programas, jos strateginius tikslus.

Finansų ministerija, sudariusi šalies finansų planus, juos aptaria drauge su socialiniais partneriais, valstybės įstaigomis, ministerijomis, politikais.

Biudžeto projektą tvirtina Vyriausybė ir ne vėliau kaip iki spalio 17 d. pateikia jį Seimui.


Biudžeto svarstymas:

Biudžeto projektą Seimo nariams pristato finansų ministras.

Vėliau biudžeto projektą vertina Seimo komitetai ir frakcijos, Valstybės kontrolė ir Lietuvos bankas. Pasiūlymus valstybės biudžetui teikti gali ir Lietuvos piliečiai.

Apibendrinus visus pasiūlymas, Seimas apsvarsto biudžeto projektą. Pirmajame svarstyme pateikiamos komitetų, frakcijų ir Seimo narių išvados, po kurių projektas gali būti grąžintas tobulinti Vyriausybei. Antrajame svarstyme Seime, Vyriausybė pateikia pagal gautus pasiūlymus ir pastabas pataisytą projektą.


Biudžeto tvirtinimas:

Likus ne mažiau kaip 14 dienų iki naujų metų pradžios, balsuodami Seimo nariai tvirtina biudžeto projektą ir priima biudžeto įstatymą.

Jį oficialiai pasirašo ir paskelbia Prezidentas.

Jeigu atsitinka taip, jog Seimas atmeta valstybės biudžeto projektą, tuomet surengiamas dar vienas svarstymas. Jame dar kartą pristatomas Vyriausybės pataisytas projektas. Svarbu tai, kad jei valstybės biudžetas laiku nepatvirtinamas, jo išlaidos kitų metų pradžioje kiekvieną mėnesį negali viršyti praėjusių metų valstybės biudžeto 1/12 išlaidų.