„Sudėliok biudžetą 2024“ taisyklės


1. Žaidimo aprašymas

1.1 Visiems vartotojams, kurie sudėlios savo valstybės biudžeto versiją laikotarpiu nuo 2023-11-21 iki 2023-12-17, bus suteikiama galimybė laimėti vieną iš prizų.

2. Žaidimo taisyklės:

2.1. Visi sudeliokbiudzeta.lt vartotojai (toliau – Dalyviai) turi galimybę dalyvauti žaidime „Sudėliok biudžetą 2024“ (toliau – Žaidimas), kurie po savo valstybės biudžeto sudėliojimo užpildo registracijos anketą (vardas, pavardė, el. paštas). Dalyviams suteikiama galimybė laimėti vieną iš p. 3.1 Žaidimo prizų.

2.2. Žaidimo trukmė – nuo 2023-11-21 iki 2023-12-17

2.3. Žaidimo iniciatorius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija)

2.4. Žaidimo dalyviais negali būti Ministerijos darbuotojai. Nustačius, kad toks asmuo kažkokiu būdu tapo Žaidimo. Dalyviu ir laimėjo prizą, asmuo netenka prizo.

2.5. Žaidimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato žaidimo sąlygas.

2.6. Žaidimo Taisyklės ir visa informacija skelbiama interneto puslapyje www.sudeliokbiudzeta.lt.

2.7. Finansų ministerija pasilieka teisę keisti Žaidimo taisyklių sąlygas prieš 3 dienas apie tai informavusi interneto tinklapyje https://sudeliokbiudzeta.lt.

2.8. Laimėtas Žaidimo prizas nekeičiamas į pinigus ar kitas vertybes.

3. Žaidimo prizas

3.1. Žaidimo prizai

  • Išorinės baterijos (iš viso 3 vnt.)
  • Apple AirPods ausinės (iš viso 1 vnt.)

3.2 Gyventojų pajamų mokestį, jeigu toks yra numatytas pagal teisės aktus, už laimėtoją deklaruoja ir sumoka Finansų ministerija. Laimėtojas privalo pateikti visus deklaravimui būtinus asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, adresą). Atsisakius pateikti reikiamus duomenis, prizas nebus įteiktas.

4. Laimėtojo nustatymas ir Žaidimo prizo atsiėmimas

4.1. Laimėtojai nustatomi tokia tvarka:
  • Dalyviai sudėlioję savo valstybės biudžeto variantą ir užsiregistravę savo asmens duomenis (vardas, pavardė, el. paštas), dalyvauja Žaidime.
  • Iš visų Dalyvių, pasitelkus atsitiktinio išrinkimo sistemas, bus išrinkti laimėtojai, kurie laimės p. 3.1 išvardintus prizus.
  • Nurodytu el. paštu bus susisiekta su nugalėtojais. Nepavykus susisiekti per 2 d. d. arba jei duomenys yra netikslūs, prizas nebus įteiktas ir bus renkamas naujas laimėjotas.
  • Prizas pristatomas per 30 dienų el. paštu pateiktu adresu. Jei per 30 dienų laikotarpį nepavyksta prizo pristatyti laimėtojui dėl priežasčių, priklausančių nuo laimėtojo, prizas nebus įteiktas.
4.2. Finansų ministerija pasilieka teisę nušalinti Dalyvius nuo Žaidimo ir/arba atsisakyti išduoti Žaidimo prizą, jei Dalyvis pažeidė šias Taisykles arba su laimėtoju nepavyko susisiekti dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Ministerijos.

5. Asmens duomenų tvarkymas
5.1. Duomenų valdytojas – Finansų ministerija. Duomenų tvarkymo tikslas: Žaidimo vykdymas. Tvarkomų duomenų kategorijos: vardas, pavardė, el. paštas, adresas.

5.2. Dalyvis turi teisę: (1) susipažinti su Ministerijos tvarkomais savo asmens duomenimis (2) reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus; (3) nesutikti, kad būtų tvarkomi Dalyvio asmens duomenys ir kt.

5.3. Išsamesnę informaciją apie privatumo ir asmens duomenų apsaugą galite rasti Finansų ministerijos puslapyje adresu www.finmin.lt.