2024 M. VALSTYBĖS BIUDŽETAS

2024 m. valstybės biudžete didžiausias dėmesys skiriamas švietimo susitarimo įgyvendinimui ir trims iki šiol nuosekliai išskirtoms prioritetinėms kryptims: žmonių pajamų didinimui, saugumo stiprinimui bei investicijoms Lietuvos ateičiai.

Švietimo susitarimas

+390,7mln. eurų

Mokytojų, pedagoginių darbuotojų atlyginimų didinimui - 219,2 mln. eurų
Dėstytojų, mokslininkų ir neakademinių darbuotojų atlyginimų didinimui - 84,4 mln. eurų
Pasirengimui pamokoms bendrojo ugdymo mokytojams, +3% nuo sausio 1 d. - 25,6 mln. eurų
Didinti mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nekontaktinių valandų skaičių etate - 13,8 mln. eurų
Įtraukiajam ugdymui (švietimo pagalbos specialistų pareigybėms ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių integravimui) - 7,7 mln. eurų
Profesiniam informavimui ir konsultavimui (ES projekto tęsimas – karjeros konsultantų pareigybėms) - 7,6 mln. eurų
Papildomoms pamokoms - 7,4 mln. eurų
Neformaliam vaikų švietimui - 3 mln. eurų
Pietryčių Lietuvos švietimo įstaigų infrastruktūrai modernizuoti - 0,5 mln. eurų
Moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (iš viso MTEP įskaitant atlyginimus – 345,6 mln. eurų) - 21,5 mln. eurų
Žmonių pajamų didinimas

+1741,2*mln. eurų

Bazinei pensijai padidinti dėl pensijų indeksavimo - 519 mln. eurų
Mokytojų, dėstytojų, mokslininkų, kitų pedagoginių darbuotojų atlyginimams padidinti - 343 mln. eurų
NPD padidinti iki 747 eurų (poveikis per mažesnes biudžetų pajamas iš GPM) - 241,2 mln. eurų
Socialinės paramos išmokų baziniams dydžiams indeksuoti ir padidinti - 211,8 mln. eurų
Medikų atlyginimams padidinti (iš PSDF) - 179 mln. eurų
MMA (iki 924 eurų) ir mažiems koeficientams padidinti - 72,1 mln. eurų
Savivaldybių ugniagesių, prokurorų, statutinių pareigūnų atlyginimams padidinti - 66,1 mln. eurų
Kitų viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimams padidinti - 46,6 mln. eurų
Kultūros įstaigų ir meno darbuotojų, socialinės apsaugos ir darbo srities darbuotojų atlyginimams padidinti - 32,4 mln. eurų
Valstybės tarnybos reformos I etapo tęstinimui įgyvendinti (teisėjams, pareigūnams ir kt.) - 30 mln. eurų

*Įskaitant mokytojų, vadovų, dėstytojų, mokslininkų ir kitų pedagoginių ir neakademinių darbuotojų atlyginimų didinimą

Saugumo stiprinimas

423,4mln. eurų

Papildomi asignavimai krašto apsaugai* - +59,8 mln. eurų
Ginklams Viešojo saugumo tarnybai - +2,7 mln. eurų
Kariniam mobilumui ir karinei infrastruktūrai** - 280 mln. eurų
Kibernetiniam saugumui - 19,2 mln. eurų
Parengties galimai avarijai Astravo AE stiprinimui - 30,3 mln. eurų
Lėšos, numatomos 2024 m. gauti, kaip Lietuvos teiktos paramos Ukrainai kompensacija pagal Europos taikos priemonę - 31,4 mln. eurų

*lyginama su 2023 m. faktiškai skirtomis lėšomis ** iš Laikinojo solidarumo įnašo

Investicijos į Lietuvos ateitį

3344mln. eurų

Žalioji transformacija - 1090 mln. eurų
Transportas - 695 mln. eurų
Mokslas, verslas ir inovacijos - 467 mln. eurų
Viešasis administravimas - 268 mln. eurų
Socialinė apsauga - 200 mln. eurų
Švietimas - 190 mln. eurų
Sveikatos apsauga - 178 mln. eurų
Viešasis saugumas ir gynyba - 125 mln. eurų
Skaitmeninė transformacija - 94 mln. eurų
Kultūra - 37 mln. eurų